K dispozici máme 4 kola různých velikostí.

Dětská kola nevedeme.

Kola jsou vybavena GPS alarmem.    

Ceník :

1hodina..................250,-Kč

1den........................700,-Kč

2dny.....................1.000,-Kč   

Vratná  kauce....2.000,-Kč                                                                                      

                                                                           

 

Kontakty:

Chalupa Modré Nebe,

Benecko 52,

51237 Benecko

---------------------------

Telefon : 737268330 

Michal Hejda

 

email : modrenebe52@centrum.cz

Obecní vyhláška o nočním klidu zde.

Odkaz :

Příroda je kamarád !

 

 Co se může hodit...

https://www.horskasluzba.cz

/cz/oblasti/krkonose

http://www.benecko.info/

http://www.krkonose.eu/cs/

cyklobusy

Kerkonošské nářečí...

 

 TO MUSÍTE VIDĚT !

Krkonošské"Biskupské" kyselo, 

v naší chalupě.

Recept Zdeňka Kováře , 

kamaráda Sokolíka..

 

"KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ"

 

 

 

Horské kolo Author Elevation to je zcela nová dimenze horské cyklistiky – přesně tak lze bez jakéhokoli přehánění označit novou řadu e-biků Author Elevation!

Tento horský elektro-model vám umožní zdolat náročné výjezdy stejnou rychlostí, jakou jste zvyklí jezdit po rovině či dokonce z kopce. A s jen minimální námahou objet mnoho desítek kilometrů dlouhý terénní okruh, aniž byste si při tom propotili dres! Geometrie vycházející ze závodních modelů poskytne ideální ovladatelnost, vyspělý středový elektropohon Shimano Steps pak zajistí nejen velmi plynulé dávkování výkonu, ale rovněž skvělé rozložení těžiště. Horské kolo Author Elevation Vám pomůže dostat se za hranice svých možností. Dojezdová doba se liší dle volby podpory a náročnosti terénu, maximální dojezdová vzdálenost na jedno nabití je až 97km. 

Připraveno je pro vás ve 3 velikostech !

1elevation


 

 

Všeobecné podmínky půjčovny elektrokol od firmy Author,

Chalupa Modré Nebe, Benecko 52.

 

1/ Pouze osoba uvedená ve smlouvě o pronájmu (dále jen nájemce), používá kolo (elektrokolo)+ zámek, jejichž převzetí potvrdil svým podpisem ve smlouvě o pronájmu (dále jen smlouva).

2/ K pronájmu kola i elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.

3/ Pronájem kola je možný pouze po předložení a ofocení alespoň dvou z těchto dokladů:  

  • platný občanský průkaz     - platný cestovní pas     - platný řidičský průkaz     - zdravotní průkaz
  • Po podepsání smlouvy vyfotografuje majitel půjčovny se souhlasem "nájemce" ( po odevzdání kola bude fotografie smazána) 

4/ Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let.

5/ Nájemné za elektrokolo bude zaplaceno předem a v hotovosti po podpisu smlouvy.

6/ Kolo i elektrokolo bude nájemci předáno po seznámení s obsluhou a po provedení celkové kontroly.

7/ Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby vrácení předmětu nájemce.

8/ Jízda na vypůjčeném kole,elektrokole z půjčovny Chalupa Modré Nebe je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.

9/ Nájemce přebírá odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jím podepsané smlouvě o výpůjčce stvrzené svým podpisem.

10/ Předání a půjčování jízdních kol osobě, která není uvedená ve smlouvě je zakázáno.

11/ Nájemce je povinen vrátit vypůjčené kolo,elektrokolo v době a místě uvedeném na smlouvě o pronájmu ve stavu, v jakém jej převzal.

12/ Při poškození a ztrátě, či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně nájemci a policii české republiky.

13/ Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné.

14/ Při ztrátě či odcizení vypůjčených věci hradí nájemce plnou cenu uvedenou v Ceníku, který je součástí Výpůjčního řádu.

15/ Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nepokryla složená záloha.

16/ Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči vypůjčiteli.

17/ Půjčovní řád a Ceník Půjčovny elektrokol je součástí smlouvy o výpůjčce a svým podpisem na ni se Nájemce zavazuje plnit ho v jeho plném rozsahu.

18/ Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 17.5.2016